Projectand Activity

โครงการ “เซฟไทย” เป็นโครงการที่รณรงค์ให้คนไทยใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด ”เซฟไทย คนไทยใช้ไฟเซฟ เซฟ” โดยเชิญชวนคนไทยทุกคนเป็นฮีโร่ช่วยชาติประหยัดไฟ ด้วยการเรียนรู้ ทำความเข้าใจและปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด

ศึกษาเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/SAFESAVETHAI

โครงการ “เซฟไทย”