Projectand Activity

ถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน Illustration Art รูปทรงกลมหลากสีหลายขนาดพร้อมติดตั้งไฟเพื่อสื่อถึงโครงการติดตั้ง Solar Rooftop ที่ทาง PEA ได้เข้าไปติดตั้งให้กับสถาบัน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์รวมของชุมชนและสังคม

 

นิทรรศการ​ Illustration PEA Solar Hero

จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 9 มกราคม 2564

ณ อาคาร 50 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

นิทรรศการ Illustration PEA Solar Hero