Projectand Activity

PEA คิดค้นนวัตกรรมที่มีชื่อว่า PEA Solar Hero Application โดยเป็น Application รูปแบบ One Stop Service ที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ภายใต้การดูแลของ PEA” พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้พลังงานสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองได้

PEA ให้ความสำคัญกับผู้ใช้ไฟฟ้า โดยเริ่มต้นดูแลลูกค้าตั้งแต่การประเมินความคุ้มทุนเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน มีพันธมิตรที่เชื่อถือได้ทั้งด้านวิศวกรรม การลงทุนและด้านอื่นๆ มีทีมติดตั้งและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน รวมทั้งให้คำปรึกษาหลังการติดตั้งลูกค้าจึงเกิดความเชื่อมันและอุ่นใจ PEA Solar Hero จึงถือได้ว่าเป็น Application ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยรวมถึงบริหารจัดการพลังงานดังกล่าวได้อย่างง่ายดายและตอบสนองทุก Lifestyle ได้อย่างสมบูรณ์  โดย Application จะมี Function การทำงานหลักดังต่อไปนี้

  1. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อหาขนาดกำลังการผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop
  2. เลือกรูปแบบการลงทุนในการติดตั้งระบบ Solar Rooftop ตามต้องการรูปแบบลงทุนเอง / ผ่อนชำระ / พันธมิตรร่วมลงทุน
  3. รวบรวมผลิตภัณฑ์ ผู้ติดตั้งและการบำรุงรักษารวมถึงระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการภายใต้มาตรฐานรับรองจาก PEA
  4. ติดตามขั้นตอนการดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop พร้อมให้คำแนะนำ และบริการในการบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี PEA จึงได้จัดโครงการ “60 ปี 60 ความร่วมมือ 60 การให้ แสงสว่างไม่มีที่สิ้นสุด” โดยเชิญบริษัทและองค์กรเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อติดตั้ง Solar โดย PEA พร้อมจัดหาผู้มาลงทุนและติดตั้งระบบให้ตามเงื่อนไขของ PEA โดยมีข้อดี 3 ประเด็น ได้แก่

  1. ลดต้นทุนทันที
  2. เพิ่มกำไรระยะยาว
  3. ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

โครงการ PEA Solar Hero Application