Projectand Activity

ย้อนกลับไปเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อน มีหมู่บ้านเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นในประเทศไทยที่ไฟฟ้าเข้าถึง ประชาชนอีกจำนวนมากยังต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดยามแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าและไม่สามารถนำเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้อำนวยความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวบ้านในพื้นที่ชนบทห่างไกล แม้ภูมิลำเนาอันเป็นที่รักของพวกเขาจะตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม แต่การไม่มีไฟฟ้าใช้ก็เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเจริญในท้องถิ่น ดังนั้น การมาถึงของไฟฟ้าจึงถือเป็นเหตุการณ์สำคัญและความทรงจำอันน่าประทับใจของทั้งชาวบ้านในพื้นที่และผู้ที่บุกเบิกนำไฟฟ้าเข้าไป

จากรากฐานความคิดนี้ เราได้ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นภาพยนตร์ Animation “A Town Where We Live: วันแห่งฝัน คืนแห่งแสง” บอกเล่าความทรงจำอันอบอุ่นของ “ภาคภูมิ” และ “กันยา” ที่เริ่มต้นขึ้นในยุคที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขยายไฟฟ้าไปสู่ชนบทและได้เปลี่ยนแปลงหมู่บ้านเล็ก ๆ ของพวกเขาไปตลอดกาล

ภาพยนตร์ Animation ครบรอบ 60 ปี PEA