Projectand Activity

หลังจากที่ได้เข้าฉายในงานเทศกาลต่างๆระดับนานาชาติ พร้อมได้รับคัดเลือกเป็น Official Selection เพื่อเข้าไปฉายภายในงานเทศกาลต่างๆ รวมถึงได้เข้าชิงชนะเลิศ และรอการประกาศผลอีกหลายรายการนั้น วันนี้เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยในด้าน Animation ที่สร้างสรรค์ออกมาได้สวยงามไม่แพ้ต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความภูมิใจนำเสนอผลงานของคนไทย ผ่าน Animation ครบรอบ 60 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุด “A Town Where We Live” วันแห่งฝัน คืนแห่งแสง ฉบับเต็ม (ความยาว 5 นาที) ซึ่งเป็นผลงานที่ใช้ส่งเข้าประกวดในเวทีต่างๆ ให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมกัน

วันแห่งฝัน คืนแห่งแสง