Projectand Activity

ถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน Sculpture Art รูปทรงสามเหลี่ยม ตกแต่งด้วยอุปกรณ์การเรียน เปรียบเสมือนตัวแทนทั้ง 60 โรงเรียนที่ได้รับความรู้ ความสว่างและคุณภาพชีวิตจากโครงการ PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน

 

นิทรรศการ Sculpture Art PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน

จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 9 มกราคม 2564

ณ อาคาร 50 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

นิทรรศการ Sculpture Art PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน