Projectand Activity

PEA ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านไฟฟ้าผ่านการเล่น
สร้างสนามเด็กเล่น “PEA THE POWER PLAYGROUND” ของโครงการ “เซฟไทย”
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิด และส่งมอบ “PEA THE POWER PLAYGROUND” โดยมีนายไพศาล สีนาคล้วน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นผู้รับมอบ ณ สวนสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดบางแสนล่าง (หาดวอนนภา) จังหวัดชลบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ให้ความสำคัญกับระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคง ปลอดภัย ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการเซฟไทย เพื่อสื่อสารเนื้อหาสาระการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย พร้อมแนะนำวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด รูปแบบสื่อสารตามพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของประชาชนตามฤดูกาลให้กับประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย หน้าร้อน SAVE THE SUMMER…ร้อนนี้ คนไทยใช้ไฟ เซฟ เซฟ หน้าฝน SAVE IN THE RAIN…ฝนนี้ คนไทยใช้ไฟ เซฟ เซฟ
PEA เดินหน้าโครงการ “รณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด หรือ เซฟไทย” มุ่งเน้นการรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้และเกิดพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด โดยจัดสร้างสนามเด็กเล่น “PEA THE POWER PLAYGROUND” เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าผ่านการเล่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สนุกเล่น สนุกคิด สนุกใช้ไฟฟ้าแบบ SAFE SAVE” ภายใต้พื้นที่ประมาณ 400 ตารางเมตร เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง และประชาชนได้เรียนรู้ไปพร้อมกับความสนุกสนาน

สนามเด็กเล่น “PEA THE POWER PLAYGROUND”