Projectand Activity

บูธกิจกรรมถ่ายรูปที่ระลึก ผู้เข้าร่วมงานจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ (PEA)​ ตลอดช่วงระยะเวลา 6 ทศวรรษ

บูธจะแบ่งเป็น 3 บูธ 3 ยุคสมัย

  1. บูธยุคบุกเบิก
  2. บูธยุคพัฒนาอุตสาหกรรม
  3. บูธยุคอนาคต มุ่งสู่ Digital​ Utility​

บูธกิจกรรมถ่ายรูปที่ระลึก จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 23 – 28 กันยายน 2563 ณ อาคาร LED, อาคาร 50 และ อาคาร 3 PEA สำนักงานใหญ่

กิจกรรมถ่ายภาพ PEA 60 ปี