News

PEA จับมือ OR ติดตั้ง Solar Rooftop

28.01.2021

PEA จับมือ OR ติดตั้ง Solar Rooftop

PEA จับมือ OR ติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับปั้มน้ำมันและร้านกาแฟ Amazon เพื่อนำร่องการใช้พลังงานสะอาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน