News

นครเชียงใหม่ เมืองสวยไร้สาย

28.10.2020

นครเชียงใหม่ เมืองสวยไร้สาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เห็นถึงความสำคัญและความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่ด้วยการผลักดันให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองสวยไร้สาย ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟ้าในเมืองใหญ่ บริเวณถนนโดยรอบคูเมืองและถนนสายหลักรอบคูเมืองเชียงใหม่ รวมถึงเส้นทางสายวัฒนธรรมและโบราณสถานที่