News

PEA จัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ

28.09.2020

PEA จัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับภูมิทัศน์เมืองไทยให้สวยงาม สร้างความปลอดภัยและความมั่นคงในระบบจำหน่ายเพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนในปี 2563