News

PEA เปิดโครงการระบบไฟฟ้าไมโครกริดเพิ่มคุณภาพชีวิต ‘แม่สะเรียง’

28.03.2021

PEA เปิดโครงการระบบไฟฟ้าไมโครกริดเพิ่มคุณภาพชีวิต ‘แม่สะเรียง’

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เปิดโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ ไมโครกริด (Microgrid) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเป็นทางการ สร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าให้ผู้คนในพื้นที่ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ ไมโครกริด ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นับเป็นไมโครกริดที่ทันสมัยและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศตอนนี้ เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ เพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และเป็นการสนับสนุนนโยบายการใช้พลังงานทดแทนของรัฐบาล โครงข่ายไฟฟ้า Microgrid อำเภอแม่สะเรียง ได้ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า Battery Energy Storage System ชนิด ลิเธียมไอออน พิกัดใช้งาน 3 เมกะวัตต์ 1.5 เมกะวัตต์ชั่วโมง รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 3 เมกะวัตต์ ได้นานครึ่งชั่วโมง หรือจ่ายไฟได้เกือบครึ่งของอำเภอแม่สะเรียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจ่ายไฟแบบอิสระได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ลดต้นทุนการซื้อ หรือผลิตไฟฟ้า ลดหน่วยสูญเสียในระบบสายส่งและระบบจำหน่ายที่มีระยะไกล โดยใช้แหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ โซล่าเซลล์จากเอกชน 4 เมกะวัตต์ เขื่อนพลังน้ำขนาดเล็กของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ประมาณ 1.3 เมกะวัตต์ และโรงจักรดีเซล พิกัดรวม 5 เมกะวัตต์