News

PEA จับมือ TOT ยกระดับการใช้พลังงานสะอาดในองค์กรรับยุคดิจิทัล

27.10.2020

PEA จับมือ TOT ยกระดับการใช้พลังงานสะอาดในองค์กรรับยุคดิจิทัล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ลงนามความร่วมมือในโครงการการจัดการพลังงานในองค์กรและธุรกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาธุรกิจพลังงาน กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อบริหารจัดการพลังงานในองค์กร ช่วยลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า และหารูปแบบวิธีการการใช้พลังงานทดแทน ด้วยการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามาบริหารจัดการ