News

PEA ลงนาม การยาสูบฯ พัฒนาโครงการประหยัดพลังงานในองค์กร

28.03.2021

PEA ลงนาม การยาสูบฯ พัฒนาโครงการประหยัดพลังงานในองค์กร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในการยาสูบแห่งประเทศไทย” เพื่อร่วมกันบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงาน โดยจะมีการติดตั้งนวัตกรรมผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) สำหรับอาคารโรงงานผลิตยาสูบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าในระยะยาว รวมถึงลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประเทศต้องสูญเสียไปอย่างมหาศาลในแต่ละปี