News

จง… มี…ไฟ…เพื่อสู้ไปด้วยกัน

28.04.2021

จง… มี…ไฟ…เพื่อสู้ไปด้วยกัน

PEA ร่วมสนับสนุนเครื่องยนต์สำรองไฟฟ้าให้แก่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ และขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ร่วมต่อสู้ในภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้