News

PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน

26.09.2019

PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน

PEA ท่าบ่อ และ PEA ในสังกัด ดำเนินโครงการ PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน ณ โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายปริญญา ศรีลาพัฒน์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าบ่อ ,นายสุนทร ถิ่นปากมาง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอศรีเชียงใหม่ ,นายกิติพงษ์ เอียสกุล ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสังคม และ นายสมหวัง โคตรลาคำ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอโพธิ์ตาก พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด PEA ท่าบ่อ ได้ดำเนินโครงการ PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน ณ โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยมีนายชนะรัตน์ บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา และคณะครูอาจารย์ นักเรียน ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ของ PEA โดยกิจกรรมที่ PEA ท่าบ่อ และสังกัดได้ดำเนินการ ไปแล้ว ได้แก่การเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุดให้เป็นหลอด LED การซ่อมแซม เต้ารับ สายไฟที่ชำรุด การจัดระเบียบสายไฟสายสื่อสารภายในโรงเรียน การปรับปรุงตู้เมนไฟฟ้า และการตัดแต่งกิ่งไม้ ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงหักทับสายไฟ ดำเนินการซ่อมแซมตู้ทำน้ำเย็น 2 เครื่อง ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 1 ชุด และเบรกเกอร์ชนิดตัดกระแสไฟรั่ว (RCD) ให้กับโรงเรียน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียน และครู

โดยในวันนี้ ได้จัดกิจกรรมเพิ่มเติม ได้แก่การให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องความปลอดภัย การเล่นเกมส์ มอบของเล่น ขนม และหนังสือความรู้รอบตัว เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กๆ สร้างความสนุกสนาน เด็กๆนักเรียนมีความสุขกับกิจกรรมที่ PEA ท่าบ่อ จัดขึ้น.