News

PEA ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ร่วมพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้วของ ขสมก. เป็นรถโดยสารไฟฟ้า

27.09.2020

PEA ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ร่วมพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้วของ ขสมก. เป็นรถโดยสารไฟฟ้า

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมโครงการ “การพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้วของ ขสมก. เป็นรถโดยสารไฟฟ้า เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และ นายอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมงาน ณ อาคารสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โครงการ “การพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้วของ ขสมก. เป็นรถโดยสารไฟฟ้า เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย” เป็นโครงการที่ PEA ร่วมมือกับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และผู้ประกอบการไทย ศึกษาความคุ้มค่าในการดัดแปลงรถโดยสารประจำทางใช้แล้ว (โมเดล Euro II) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ขสมก. ให้เป็นรถโดยสารไฟฟ้า ปัจจุบันได้ดำเนินการพัฒนารถโดยสารแล้วเสร็จอยู่ในช่วงของการทดสอบสมรรถนะของรถเพื่อทดสอบการวิ่งให้บริการสายการเดินรถ 543ก. (อู่บางเขน – ท่าน้ำนนท์) เป็นระยะเวลา 3 เดือน รถโดยสารประจำทางที่พัฒนาขึ้นในโครงการมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ 200 กิโลวัตต์-ชั่วโมง สามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ 200-250 กิโลเมตร ต่อการอัดประจุแบตเตอรี่ 1 ครั้ง (ขึ้นกับสภาพถนนและจราจร) สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 30 ที่นั่ง

PEA มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยตามนโยบายภาครัฐ ทั้งในด้านการส่งเสริมความสามารถในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับการเดินทางระหว่างเมือง การจัดเตรียมแพลตฟอร์มโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า แอพพลิเคชันสำหรับอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการอัดประจุไฟฟ้า (PEA VOLTA Application) และปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงรองรับการเพิ่มขึ้นของการใช้ไฟฟ้าในอนาคต