News

PEA จัดกิจกรรมจิตอาสา “ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้า” ในโอกาสครบรอบ 60 ปี

27.10.2020

PEA จัดกิจกรรมจิตอาสา “ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้า” ในโอกาสครบรอบ 60 ปี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดกิจกรรม “PEA 60 ปี จิตอาสา ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้า เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี” เพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย พร้อมมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้ง 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเทวสุนทร โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช และโรงเรียนวัดเสมียนนารี รวมทั้งนำช่างไฟฟ้าจากโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนอุปกรณ์ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ สายไฟฟ้าที่ชำรุด