Scroll
To
Explore
2427 - 2502
จุดเริ่มต้น ของแสงสว่าง

แรกมีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย

2427- 2502
2503 - 2513
ทศวรรษที่ 1

บุกเบิกก่อสร้างไฟฟ้าให้ชุมชน

2503 - 2513
2514 - 2523
ทศวรรษที่ 2

เร่งรัดขยายไฟฟ้าสู่ชนบท

2514 - 2523
2524 - 2533
ทศวรรษที่ 3

ส่งเสริมความเจริญ สู่ธุรกิจและอุตสาหกรรม

2524- 2533
2534 - 2543
ทศวรรษที่ 4

นำเทคโนโลยีชั้นสูงมาพัฒนามาตรฐานการบริการ

2534 - 2543
2544 - 2553
ทศวรรษที่ 5

พัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่ระดับสากลในธุรกิจพลังงาน

2544- 2553
2554 - 2563
ทศวรรษที่ 6

ยกระดับการดำเนินงาน ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ PEA DIGITAL UTILITY

2554- Present

ชอบกดไลก์ ให้หัวใจ 3 ดวง